Εγγραφή των αποφοίτων του Τμήματος Ψυχολογίας στο Βρετανικό Συμβούλιο Επαγγελμάτων Υγείας - HCPC
Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα /
14 Απριλίου 2014

Εγγραφή των αποφοίτων του Τμήματος Ψυχολογίας στο Βρετανικό Συμβούλιο Επαγγελμάτων Υγείας - HCPC

Το Συμβούλιο Επαγγελμάτων Υγείας HCPC είναι ο επίσημος οργανισμός της Μεγάλης Βρετανίας ο οποίος λειτουργεί ως νομοθετικό σώμα και πιστοποιεί επαγγελματίες που πληρούν τις προδιαγραφές που αφορούν την εκπαίδευση τους, τις επαγγελματικές τους ικανότητες και την όλη συμπεριφορά τους και φυσική κατάσταση.

Οι απόφοιτοι μας που λαμβάνουν το πτυχίο στην Ψυχολογία - Bachelor in Psychology και στη συνέχεια προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές λαμβάνοντας μεταπτυχιακό τίτλο είτε στο MSc in Counselling Psychology είτε στο MA in Counselling Psychology with Practicum μπορούν να εγγραφούν στο Βρετανικό Συμβούλιο Επαγγελμάτων Υγείας - HCPC και επισήμως να λάβουν τον τίτλο "Ψυχολόγος" (π.χ Σύμβουλος Ψυχολόγος) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του HCPC.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την Δρ Σούζυ Σαββίδου, Διευθύντρια του Τμήματος Ψυχολογίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssavvidou@york.citycollege.eu και στα τηλέφωνα 2310 224421, 224521 ή με τον κ. Ευάγγελο Εργέν, Τμήμα Διοίκησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ergen@york.citycollege.eu και στα τηλέφωνα 2310 275575, 224186.

 

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής HCPC

Επίσημη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το HCPC

επιστροφή
Αναγνώριση και Πιστοποίηση:
Αλλαγή των προτιμήσεων Cookies