Ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρονται στην Αθήνα
Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα /

Ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρονται στην Αθήνα

ATH/TECH – Athens Technology College

ATH/TECH – Athens Technology CollegeTo CITY College προσφέρει μία σειρά προπτυχιακών (Bachelors) και μεταπτυχιακών (Masters) στην Αθήνα σε συνεργασία με το ATH/TECH – Athens Technology College.

επιστροφή
Αναγνώριση και Πιστοποίηση:
Αλλαγή των προτιμήσεων Cookies