Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece
You are here: Home /

Dr Suzie Savvidou

Head of Psychology Department, Associate Professor

Academic Position

Associate Professor

Position

Head of Psychology Department

Academic Qualifications

PhD in Cognitive/Experimental Psychology, Queen’s University of Belfast 
MSc in Psychology and Health, University of Stirling, Scotland
CertCouns (Award with Commendation), Queen’s University of Belfast

Office Strategakis Building, 6th floor
Telephone 2310 224421, 224521
Email ssavvidou@york.citycollege.eu


I completed my PhD in Cognitive/Experimental Psychology, working on the validation of a tool for recording peoples' perception of emotion from voices and faces, at Queen's University of Belfast in Northern Ireland. As a postgraduate student I participated in a European TMR (training and mobility of researchers) project.  I was also trained in  person-centred counselling and have completed a BPS accredited training in Clinical Supervision. I have worked as the Academic Director of Postgraduate Courses in Counselling and Director of Clinical Placements for several years within the International Faculty of Sheffield University. My research activities focus on emotion, counselling and personal development in higher education. I also supervise postgraduate research focusing on the experience of counselling for trainees and clients and I am involved in projects focusing on the fear of stigma in seeking psychological help and the relationship between emotional intelligence and social interactions and the use of reflective practice in university students. 

Teaching

I teach Personal & Professional Development and Counselling Skills at postgraduate level and Emotion from an Interdisciplinary Perspective at undergraduate level.

 

Research Interests

My primary interest is the expression and perception of emotion in real life situations. I am also interested in the reflective practice as it is used in higher education;  emotional intelligence at work and interpersonal relationships; and the role of stigma in seeking psychological help.

Publications

Book chapters

Savvidou, S. & Kefalas, P. (2018). Putting the past in its place: assessing students’ perceptions of their early experiences and self-awareness as explored in a counselling programme. In C. Pracana & M. Wang (Eds). Psychology applications and trends III: advances in psychology and psychological trends series.  (pp. 233-243). Lisbon, Portugal: InScience Press.

Conference papers

Papakonstantinou, A. & Savvidou, S. (2017). Eyes wide open: exploring faculty perceptions about student progression and retention in higher education. In M. Carmo (Eds.). END 2017 International Conference on Education and New Developments, Lisbon, Portugal Proceedings, 105-109.
 
Savvidou, S. & Kefalas, P. (2017). Putting the past in its place: an alternative type of assessment for measuring self-awareness in counselling students. In C. Pracana & Wang, M, (Eds.) International psychological applications conference and trends 2017 – InPACT 2017, Budapest, Hungary Proceedings, 87-91.
 
Kefalas P., Sakellariou I., Savvidou S., Stamatopoulou I., Ntika M. (2016). The Role of Mood on Emotional Agents Behaviour. In: Nguyen NT., Iliadis L., Manolopoulos Y., Trawiński B. (Eds) Computational Collective Intelligence. ICCCI 2016, 359-370.
 
Sakellariou I., Kefalas P., Savvidou S., Stamatopoulou I., Ntika M. (2016). The Role of Emotions, Mood, Personality and Contagion in Multi-agent System Decision Making. In: Iliadis L., Maglogiannis I. (Eds) Artificial Intelligence Applications and Innovations. AIAI 2016. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 475. Springer, Cham.
 
Savvidou, S., Kefalas, P. & Gassi, L. (2016). A framework of practice for educating novice students to become professional counsellors. In M. Carmo (Eds.). END 2016 International Conference on Education and New Developments, Ljubljana, Slovenia Proceedings, 236-240.

Savvidou, S. & Lambropoulou, K. (2015). The influence of dance on the emotional intelligence of adolescents.  International psychological applications conference and trends 2015 – InPACT 2015 (Full paper). May, 2-4, Ljubljana, Slovenia.

Savvidou, S. (2013). Do we teach who we are? Personal beliefs and how they can be possibly reflected in our teaching. 7th Annual Learning and Teaching Conference of the University of Sheffield, (Oral presentation) January.

Borovski, T. & Savvidou, S. (2011). Attitudes of Serbian lay population toward professional psychological help and the role of (psycho)education, societal stigma and self-stigma. A.P.P.A.C conference on neuropsychiatric, psychological and social developments in a globalised world. May, 17-20, Athens Hilton Hotel, Athens, Greece

Koptsi, J. & Savvidou, S. (2011). The links between peoples’ psychopathology, and the roles they adopt during their lifespan. A.P.P.A.C conference on neuropsychiatric, psychological and social developments in a globalised world.May, 17-20, Athens Hilton Hotel, Athens, Greece

Rodafinos, A., & Savvidou, S. (2011). Stress management: An application of Aesop’s myth of the goose and the golden egg. Proceedings: 7th Pan-Hellenic Scientific Conference on Alzheimer and Related Diseases. Grand Hotel, Thessaloniki, Greece, [In Greek]

Savvidou, S. (2011). Practically “safe”: virtual environments to develop professional skills. In the 5th Annual Learning and Teaching Conference of the University of Sheffield, January, The University of Sheffield, UK

Σαββίδου, Σ., Κέλπη, Μ., Καλύβα, Ε. & Ροδαφηνός Ά. (2010). Η διαδικτυακή συμβουλευτική υποστήριξη ως εναλλακτική μορφή συμβουλευτικής επικοινωνίας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ''Συμβουλευτική Ψυχολογία: Εφαρμογές-Προκλήσεις''. Ρέθυμνο, Κρήτη 6-7 Μαϊου 2010.

Sofroni, D. & Savvidou, S. (2009). Emotional intelligence, self-esteem and satisfaction in intimate relationships.
14th international A..P.P.A.C. conference ‘neuropsychiatric, psychological and social developments in a globalised world’
May 5 - 8, 2009 at the Athens Hilton Hotel, Athens, Greece

Karleusa, M. & Savvidou, S. (2008). Mechanisms of defense according to gender and sexual orientation. Budapest Psychology Days, 18-20 April Pszinapszis, Budapest, Hungary

Tzoumaka, A., Savvidou, S. (2006) Gender differences in romantic attachment as
predictors of attitudes towards extradyadic involvement: a Greek sample.
13th European Conference on Personality 22 - 26 July, Athens - Greece

Douglas-Cowie, E., Devillers, L., Martin, J.C., Cowie, R., Savvidou, S., Abrillian, S. (2005). Multimodal Databases of Everyday Emotion: Facing up to Complexity. Proceedings of the Interspeech'2005 - Eurospeech - 9th European Conference on Speech Communication and Technology, Lisboa, Portugal, 4-8 September.

S. Savvidou, R. Cowie, E. Douglas-Cowie (2001). Contributions of Visual and Auditory Channels to Detection of Emotion. Proceedings of the British Psychological Society Annual Conference (NI Branch), The Park Hotel, Virginia, Co. Cavan, Republic of Ireland, 11-13 May.

Apolloni, B., Palmas, G., Savvidou, S. and Militello D. (2001). Formal grammars to describe emotional states. Proceedings of the 6th ISPPA2001 Kuala Lumpur, Malaysia, 13-16 August 2001.

Cowie, R. .Douglas-Cowie, E., Savvidou S. et al (2000). FEELTRACE: An instrument for recording perceived emotion in real time. Proceedings of the ISCA workshop on speech and emotion: A conceptual framework for research, Newcastle, 5-7 Sep 2000.

back
Accreditation and Recognition by:
Change your Cookies Preferences