Κολέγιο CITY College
Main Campus, Thessaloniki, Greece

Αναγνώριση / Πιστοποίηση

To CITY College αναγνωρίζεται και πιστοποιείται από αρμόδιους, επίσημους, διεθνείς φορείς.

 

 

Βρετανικός Φορέας Αναγνώρισης Πτυχίων (UK NARIC)

UK NARIC Τα πτυχία του Πανεπιστημίου του York που απονέμονται στους φοιτητές του CITY College είναι αναγνωρισμένα από τον επίσημο βρετανικό φορέα αναγνώρισης πτυχίων, το UK NARIC (αντίστοιχο βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Το UK NARIC (National Academic Recognition Information Centre) είναι ο επίσημος εθνικός φορέας της Μεγάλης Βρετανίας, αρμόδιος για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών κι επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους πτυχίων των βρετανικών πανεπιστημίων.

 

 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βρετανικό Συμβούλιο Αναγνώρισης (The British Accreditation Council - BAC)

BACTo Φεβρουάριο του 2001, ο Bρετανικός Φορέας Πιστοποίησης για ανεξάρτητη επιμόρφωση και ανώτατη παιδεία, το Βritish Accreditation Council (ΒΑC), διαπίστευσε και αναγνώρισε το CITY College ως «εκπαιδευτικό οργανισμό που παρέχει Ανώτατη Παιδεία». Έπειτα από δεύτερη διεξοδική επιθεώρηση της αρμόδιας επιτροπής του BAC το Φεβρουάριο του 2007, το CITY College έλαβε συνέχεια αυτής της αναγνώρισης.

Η επίσημη αναφορά του ΒΑC αναφέρει:

«Στο CITY College υπάρχει πραγματικά πανεπιστημιακό κλίμα τόσο στα κτίρια, όσο και στις διάφορες δραστηριότητες, ενώ το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό έχει την εμπειρία και τα προσόντα που αρμόζουν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Το CITY College, ως ανεξάρτητο κολέγιο έχει ακόμα ένα ασυνήθιστο, αν όχι μοναδικό χαρακτηριστικό: την εντυπωσιακή έμφαση που δίνει στην ακαδημαϊκή έρευνα, πράγμα που με τη σειρά του ενισχύει την ποιότητα του διδακτικού έργου».

 

 

Association of MBAs (AMBA)

AMBA Τα προγράμματα Executive MBA και MSc in Management, MSc in Management (Human Resource Management), MSc in Management (Logistics and Supply Chain Management), που προσφέρει το CITY College, είναι αναγνωρισμένα από το παγκόσμιο οργανισμό πιστοποίησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), το Association of MBA's (AMBA).

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Chartered Management Institute (CMI)

CMI To CITY College φέρει την αναγνώριση του CMI.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος Executive MBA, πέρα από το πτυχίο του πανεπιστημίου του York παίρνουν και ακόμα ένα τίτλο: το Level 7 Diploma in Strategic Management & Leadership από το CMI. Oι απόφοιτοί μας γίνονται μέλη του CMI.

 

 

Ένωση Πληροφορικής Βρετανίας (British Computer Society - BCS)

BCS

Τα πτυχιακά προγράμματα (bachelors) του Τμήματος Πληροφορικής που προσφέρονται στη Θεσσαλονίκη είναι πιστοποιημένα από την Ένωση Πληροφορικής Βρετανίας (British Computer Society - BCS). Η πιστοποίηση είναι μία επιβεβαίωση των συνεχών προσπαθειών του τμήματος να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους φοιτητές του. Παρέχει επίσης ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους αποφοίτους μας, ως απόδειξη της ικανότητάς τους στον επαγγελματικό τομέα.

Οι απόφοιτοι των πτυχιακών προγραμμάτων πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια ώστε να εγγραφούν στη BCS ως Chartered IT Professional (Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Πληροφορικής).

 

 

 


Για τους αποφοίτους Ψυχολογίας:

Το Συμβούλιο Επαγγελμάτων Υγείας HCPC είναι ο επίσημος οργανισμός της Μεγάλης Βρετανίας ο οποίος λειτουργεί ως νομοθετικό σώμα και πιστοποιεί επαγγελματίες που πληρούν τις προδιαγραφές που αφορούν την εκπαίδευση τους, τις επαγγελματικές τους ικανότητες και την όλη συμπεριφορά τους και φυσική κατάσταση.

Οι απόφοιτοι μας που λαμβάνουν το πτυχίο στην Ψυχολογία - Bachelor in Psychology και στη συνέχεια προχωρούν σε μεταπτυχιακές σπουδές λαμβάνοντας το μεταπτυχιακό τίτλο MA in Counselling Psychology with a Practicum μπορούν να εγγραφούν στο Βρετανικό Συμβούλιο Επαγγελμάτων Υγείας - HCPC και επισήμως να λάβουν τον τίτλο "Συμβουλευτικός Ψυχολόγος" στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του HCPC.
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής HCPC

 

Το CITY College λειτουργεί ως Κολλέγιο στην Ελλάδα με την έγκριση και εποπτεία του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (νόμος 4093 (ΦΕΚ222/Α/12-11-2012) και νόμος 4111 (ΦΕΚ18/Α/25-01-2013)). Οι άδειες λειτουργίας και ίδρυσης του Κολλεγίου χορηγήθηκαν από το Υπουργείο και είναι αντίστοιχα οι υπ' αριθμ. 120780 / Δ6 και υπ' αριθμ. 76652/Δ6/30-6-2009.

 

επιστροφή
Αλλαγή των προτιμήσεων Cookies